Tag - กระดี่25กรัม

ปลาแดงแม่น้ำปิง

เข้าฤดู ตกปลาแดง เมื่อมีปลาแดงเข้ามาก็ต้องไปตกกันครับผม เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ วันแรกโดนของใหญ่โดยเหยื่อปลายางกับคัน StreamWORK The Light Runner 792LT 4-10lb. โลกว่าเลยครับตัวนี้ ส่วนมากเหยื่อที่...