Tag - thesouthernpingriver

ปลาแดงแม่น้ำปิง

เข้าฤดู ตกปลาแดง เมื่อมีปลาแดงเข้ามาก็ต้องไปตกกันครับผม เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ วันแรกโดนของใหญ่โดยเหยื่อปลายางกับคัน StreamWORK The Light Runner 792LT 4-10lb. โลกว่าเลยครับตัวนี้ ส่วนมากเหยื่อที่...

Review คัน StreamWORK New 2022 The Southern Ping River 804 ตัวที่ดีที่สุด 8-20MS 4 ท่อน

หลังจากสั่งผลิต คัน 8ฟุต 4 ท่อนมาหลายรุ่น หลายล็อต ในที่สุดก็ค้นพบตัวที่ดีที่สุด The Southern Ping River...

The Southern Ping River “แม่น้ำปิงตอนล่าง”

แม่น้ำปิง ไหลจาก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผ่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง และ มีช่วงกันโดยเขื่อนภูมิพลที่ จ.ตาก ...