Tag - 704

ปลาแดงแม่น้ำปิง

เข้าฤดู ตกปลาแดง เมื่อมีปลาแดงเข้ามาก็ต้องไปตกกันครับผม เก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับ วันแรกโดนของใหญ่โดยเหยื่อปลายางกับคัน StreamWORK The Light Runner 792LT 4-10lb. โลกว่าเลยครับตัวนี้ ส่วนมากเหยื่อที่...

The Southern Ping River “แม่น้ำปิงตอนล่าง”

แม่น้ำปิง ไหลจาก อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผ่าน จ.ลำพูน จ.ลำปาง และ มีช่วงกันโดยเขื่อนภูมิพลที่ จ.ตาก ...